Rekvizitai

Leidėjas

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (toliau – „IPSEN CHC“ )

Supaprastinta akcinė bendrovė, kurios akcinis kapitalas yra 30 000 eurų
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Prancūzija
Telefonas: +33 (0)1 58 33 60 62
479 322 356 RCS Nanterre – SIRET (įmonės registracijos numeris Prancūzijoje) 479 322 356 00029 – APE kodas (pagrindinės veiklos kodas Prancūzijoje) 4646Z – PVM FR 86 479 322 356

Publikacijos direktorius

Nicolas Giraud

Svetainės priegloba

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Ostinas, TX 78701

Atidžiai perskaitykite šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas, kuriose išdėstytos „IPSEN“ grupės svetainės pagalbazarnynui.lt naudojimo sąlygos, su kuriomis sutinkate, jei lankotės mūsų svetainėje. Jei nesutinkate su šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis, išeikite iš mūsų svetainės. „IPSEN CHC“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo pakeisti arba pavesti pakeisti Bendrąsias naudojimo sąlygas ir informaciją „IPSEN CHC“ interneto svetainėje. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turėtumėte nuolat susipažinti su šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis, atsižvelgiant į svetainėje nurodytą naujausią atnaujinimo datą, kad būtumėte informuoti apie bet kokius galimus „IPSEN CHC“ atliktus jų pakeitimus.

Svetainės tikslas

Šioje svetainėje esanti informacija yra vieša, pateikiama tik informaciniais tikslais ir jokiu būdu nėra skirta: teikti medicinines konsultacijas; nustatyti diagnozę; pakeisti sveikatos priežiūros specialisto konsultacijas, patarimus ar rekomendacijas.

Garantija

Šioje svetainėje ar bet kurioje kitoje svetainėje esanti informacija ir medžiaga pateikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar numanomų garantijų. Svetainės naudotojas pripažįsta, kad pagalbazarnynui.lt svetainėje esančia informacija naudojasi savo atsakomybe. Todėl „IPSEN CHC“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę bet kokio pobūdžio žalą, atsiradusią visiškai ar iš dalies naudojantis svetainėje pateikta informacija. Prieiga prie pagalbazarnynui.lt svetainės ir naudojimasis jos turiniu yra vartotojo atsakomybė. „IPSEN CHC“ stengiasi nuolat atnaujinti šioje svetainėje pateikiamą informaciją. Tačiau „IPSEN CHC“ negarantuoja, kad informacija yra išsami ar tiksli. Jūs pripažįstate, kad (i) techniškai neįmanoma pateikti šios svetainės be jokių gedimų ir kad „IPSEN CHC“ negali to įsipareigoti; (ii) dėl gedimų svetainė gali būti laikinai neprieinama; ir (iii) svetainės veikimui gali turėti įtakos nuo „IPSEN CHC“ nepriklausantys įvykiai ir (arba) veiksniai, pavyzdžiui, perdavimo ir ryšio priemonės tarp jūsų ir „IPSEN CHC“ bei tarp „IPSEN CHC“ ir kitų tinklų. „IPSEN CHC“ ir (arba) jos tiekėjai gali bet kuriuo metu laikinai ar visam laikui pakeisti ar nutraukti visos svetainės ar jos dalies veikimą, kad galėtų atlikti techninės priežiūros darbus ir (arba) patobulinti ir (arba) pakeisti svetainę. „IPSEN CHC‘ neatsako už svetainės pakeitimus, sustabdymą ar veiklos nutraukimą. „IPSEN CHC“ negarantuoja, kad šioje svetainėje pateikti „IPSEN CHC“ produktai ar paslaugos yra prieinami šalyje, kurioje interneto naudotojas yra tuo metu, kai naudojasi šia svetaine. „IPSEN CHC“ taip pat negarantuoja, kad (i) šie produktai ar paslaugos parduodamos šioje šalyje; (ii) šių produktų ar paslaugų pakanka patenkinti konkrečius poreikius; (iii) jų atitikties teisinėms ar reguliavimo nuostatoms, taikomoms atitinkamose šalyse, kuriose interneto naudotojas atlieka paiešką. Atsakomybės apribojimas Nepriimkite jokių sprendimų ir nesiimkite jokių veiksmų remdamiesi vien šioje svetainėje pateikta informacija. „IPSEN CHC“ jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už bet kokią neišsamią informaciją, netikslumą ar informacijos nepaminėjimą, susijusius su svetainėje pateikta informacija, už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė ar tariamai patyrė bet kuris asmuo, ir kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado dėl to, kad susipažino su svetainėje pateikta informacija ar ja naudojosi, už bet kokią žalą, atsiradusią dėl trečiosios šalies nesąžiningo įsilaužimo, dėl kurio buvo pakeista svetainėje pateikta informacija ar tam tikri elementai, už tiesioginę ar netiesioginę žalą, neatsižvelgiant į jos priežastį, kilmę, pobūdį ar pasekmes (net jei „IPSEN CHC“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę), atsiradusią dėl bet kurio asmens prieigos prie svetainės arba negalėjimo prie jos prisijungti, arba dėl šios svetainės ar kitų su ja susijusių svetainių naudojimo, įskaitant bet kokį apgadinimą ar virusą, kuris gali užkrėsti naudotojo kompiuterinę įrangą ar bet kokį kitą turtą, bet kokios informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gaunamos iš svetainės, patikimumą, ypač bet kokius veiklos, finansinius ar komercinius nuostolius arba programų ar duomenų praradimą bet kurioje informacinėje sistemoje, net jei „IPSEN CHC“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę.)

Intelektinė nuosavybė

Pateikiami dokumentai ir informacija, sukurta svetainei pagalbazarnynui.lt yra išimtinė „IPSEN CHC“ arba trečiųjų šalių, suteikusių „IPSEN CHC“ teisę juos cituoti, nuosavybė. Todėl visi šioje svetainėje esantys vaizdai, tekstai, produktų pavadinimai ir kiti prekių ženklai yra išimtinė „IPSEN CHC“ arba jos dukterinių įmonių nuosavybė arba jai yra perleista jų licencija ir gali būti naudojami tik laikantis toliau nurodytų sąlygų. Sutikę su šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis, galite atsisiųsti, peržiūrėti ar spausdinti šioje svetainėje esančią informaciją tik asmeniniam ir privačiam naudojimui, nekomerciniais tikslais ir be jokių autorių teisių, teisių į prekių ženklus ar kitų nuosavybės teisių, su sąlyga, kad kiekvienoje svetainės turinio kopijoje ar jos dalyje atgaminsite šį pranešimą apie autorių teises: “Copyright © 2016. „IPSEN CHC“ – Visos teisės saugomos“. Bet koks kitoks naudojimas be išankstinio raštiško „IPSEN CHC“ leidimo yra griežtai draudžiamas ir laikomas pažeidimu. „IPSEN CHC“ nesuteikia jums jokių kitų teisių, išskyrus pirmiau aprašytas, taip pat nesuteikia jokių kitų licencijų intelektinės nuosavybės teisėms, pramoninės nuosavybės teisėms ar praktinei patirčiai, kurios jai priklauso arba kuriomis ji naudojasi. „IPSEN CHC“ arba jos dukterinės įmonės pasilieka teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn už bet kokį jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą.

Trečiųjų šalių informacija

Pagalbazarnynui.lt svetainėje, atitinkamoms trečiosioms šalims sutikus, taip pat pateikiama trečiųjų šalių informacija ir nuorodos į kitas interneto svetaines. „IPSEN CHC“ stengiasi pateikti nuorodas tik į tas svetaines, kurios atitinka galiojančius teisės aktus. Ši informacija ir nuorodos pateikiamos tik jūsų informacijai ir patogumui. Kadangi „IPSEN CHC“ negali kontroliuoti trečiųjų šalių informacijos arba skelbiamos trečiųjų šalių svetainėse, „IPSEN CHC“ nepatvirtina tokios informacijos ir trečiųjų šalių svetainių ir neatsako už jų turinį, kuriuo naudojatės savo visiška atsakomybe. „IPSEN CHC“ pasilieka teisę pašalinti bet kokį turinį ar nuorodą, kurie, jos nuomone, yra nepriimtini, arba sužinojusi apie ginčą dėl tokio turinio ar nuorodos. Svetainėje gali būti pateikiamos ekspertų, su kuriais konsultuojamasi tam tikroje srityje, nuomonės, susijusios su svetainės turiniu, arba straipsnių spaudoje ištraukos. Tokia informacija atspindi tik eksperto, su kuriuo konsultuojamasi, arba leidinio nuomonę ir nebūtinai „IPSEN“ grupės nuomonę: „IPSEN“ grupė neatsako už tokioje medžiagoje pateiktos informacijos ir nuomonių tikslumą ir išsamumą.

Nuorodos į kitas išorines arba trečiųjų šalių svetaines

Pagalbazarnynui.lt svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos į kitas interneto svetaines pateikiamos tik tam, kad būtų lengviau susipažinti su mūsų interneto svetaine. Bet kuriuo atveju, ypač dėl internete esančios informacijos nepastovumo, „IPSEN CHC“ negali kontroliuoti šiuose išoriniuose šaltiniuose esančių šaltinių pobūdžio ar turinio ir todėl neatsako už trečiųjų šalių svetainių naudojimą, neprieinamumą, jų turinį, reklamą ir kitą informaciją, prieinamą šiose trečiųjų šalių svetainėse per prieigą prie „IPSEN CHC“ svetainės. „IPSEN CHC“ neturi jokių galimybių kontroliuoti šių trečiųjų šalių svetainių, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo „IPSEN CHC“, turinio. Be to, nuorodos tarp pagalbazarnynui.lt svetainės ir trečiosios šalies svetainės buvimas nereiškia, kad „IPSEN CHC“ kokiu nors būdu pritaria šios svetainės turiniui ar jos naudojimui. Be to, jūs privalote imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtumėte bet kokio svetainės pažeidimo, ypač virusais ir (arba) kitais kenkėjais. Išorinėse svetainėse gali būti nuorodų į pagalbazarnynui.lt svetainę. Tokia nuoroda nereiškia, kad „IPSEN CHC“ ir trečiosios šalies svetainė yra susijusios. Bet kuriuo atveju „IPSEN CHC“ neatsako už tokių svetainių neprieinamumą ir IPSEN CHC neperžiūri, nekontroliuoja, netvirtina ir neprisiima atsakomybės už jokį tokių svetainių turinį, reklamą, produktus ar kitą jose esančią medžiagą.

Slapukų politika

Svetainės naudotojai informuojami apie slapukų naudojimą. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, naudojami informacijai apie naudotojo naršymą svetainėje saugoti. Jie leidžia „IPSEN CHC“ pagerinti naudojimąsi svetaine. „IPSEN CHC“ naudojami slapukai yra laikini ir nuolatiniai. Laikini slapukai yra aktyvūs tik naudotojo apsilankymo metu ir ištrinami, kai naudotojas uždaro naršyklę. Nuolatiniai slapukai lieka naudotojo galinio įrenginio standžiajame diske, kai naudotojas palieka svetainę, ir lieka ten tol, kol naudotojas juos ištrina rankiniu būdu arba kol naršyklė juos pašalina po tam tikro laiko. Dauguma naršyklių yra nustatytos patvirtinti svetainėje naudojamus slapukus. Tačiau naudotojas, naudodamasis savo programine įranga, gali pakoreguoti savo nustatymus ir išjungti slapukus. Toliau pateikiamose nuorodose naudotojui paaiškinama, kaip pakoreguoti savo naršyklės slapukų nustatymus:

  • „Firefox“
  • „Internet Explorer“
  • „Google Chrome“
  • „Safari on MacOS“
  • „Safari on IOS“
  • „Opera“

Išjungdami slapukus, naudotojai turėtų žinoti, kad kai kurie grafiniai elementai gali būti rodomi neteisingai arba jie gali negalėti naudotis tam tikromis programėlėmis.
Svetainėje naudojami „Google analytics“ tipo analitiniai slapukai. Jie naudojami svetainės veikimui stebėti, pavyzdžiui, puslapių peržiūrų skaičiui ir unikalių svetainės naudotojų skaičiui nustatyti. Svetainės analizės paslaugas gali kurti ir teikti trečiosios šalys. Šių slapukų teikiama informacija leidžia išanalizuoti naudotojų elgsenos modelius, ji naudojama siekiant pagerinti naudotojų patirtį arba nustatyti svetainės sritis, kurioms reikia palaikymo. Informacija yra anoniminė ir naudojama tik statistikos tikslais. Slapukų suaktyvinimui reikia, kad naudotojas sutiktų spustelėdamas tam skirtą langą.
„IPSEN CHC“ slapukų ir privatumo politika gali būti bet kada pakeista. Naudotojas kviečiamas periodiškai peržiūrėti rekvizitus, kad žinotų apie bet kokius galimus pakeitimus.

Teisinės nuostatos

Šiai svetainei ir jos turiniui taikoma Prancūzijos teisė, o bet kokie su ja susiję ginčai priskiriami Prancūzijos teismų jurisdikcijai.